หัวข้อข่าว ประภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

[วันพุธที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 14:08 น.]
 

..

https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD/@13.8193307,100.5226971,16z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x06ae3a83146b9965?hl=th

[วันอังคารที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 10:56 น.]
 

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า วิศวกรรมการผลิต คุณสันติ พุ่มกระจ่าง PE รุ่น 10 ,Engineer 29 ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2558 
ต้องขอขอบคุณ รศ.ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล อาจารย์ผู้นำเสนอ ที่ทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
[วันพุธที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 14:06 น.]
 

...

[วันอังคารที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 10:30 น.]
 

...

[วันพุธที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 13:54 น.]
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
[วันพุธที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 13:52 น.]
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
[วันพุธที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 13:50 น.]
 

..

ดูทั้งหมด
[วันพุธที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 09:17 น.]
 

...

[วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 09:53 น.]
 

โครงการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกำหนดกลยุทธ์ขับเคลื่อนโครงการ
โดยการจัดประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่าง ๆ
เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนทั้งที่
จีงได้กำหนดจัดการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคประจำปี 2556

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
[วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 09:52 น.]
 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเผยแพร่ผลงานนักศึกษาทางรายการโทรทัศน์
ทางสถานี ได้ผลิตรายการ Student Clip ขี้นเพื่อเป็นพื้นที่เผยแพร่สันบสนุนผลงานทางการศึกษา
หรือผลงานส่งเข้าประกวดของนักเรียนนักศึกษาทุนแขนงวิชาที่เป็นผลงานภาพเคลื่อนไหว อาทิ VDO Clip Presentation 
Short File เป็นต้น

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาประจำปี :

-:- อ่านก่อนขอสมัครรับทุนการศึกษาผ่านภาควิชา -:-

1. นักศึกษาจะต้องติดตามข่าวการเปิดรับสมัครของทุนต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของภาควิชาหรือบอร์ดหน้าภาควิชา

2. การใช้ใบสมัคร จะต้องอ่านรายละเอียดให้ดี ว่าต้องใช้ใบสมัครของทุน หรือ ใช้ใบสมัครของภาควิชาฯ หรือของมหาวิทยาลัย

3.ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ตามประกาศทุนในเว็บไซต์นี้ หรือ อาจจะมีให้ที่ล็อกเกอร์ของภาควิชาฯ ให้นักศึกษาติดตามได้ในประกาศทุน

4.ให้นักศึกษาที่จะขอทุนการศึกษาส่งใบสมัครตามประกาศของภาควิชาฯ ภายในกำหนด มิฉะนั้น นักศึกษาจะต้องเสียสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับทุนการศึกษา

5. ถ้าต้องมีเอกสารประกอบการขอทุน นักศึกษาจะต้องเตรียมมาให้พร้อมก่อนที่จะส่งเอกสารทั้งหมดให้กับภาควิชาฯ

6. สามารถส่งใบสมัครทุนได้ที่ ห้องธุรการภาควิชาฯ ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ภายในเวลาราชการ

Exploration “งานนิทรรศการ 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.”

...

การพัฒนารหัสคำสั่ง G-Code สำหรับควบคุมเครื่องกัด 3 แกนด้วยโปรแกรมแลบวิว

...

อ่านต่อ...

...

การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบังคับรถเกี่ยวนวดข้าวไร้คนขับ

...

อ่านต่อ...

...

The Human Tracking and Following Algorithm for @Home Robot Competition

อ่านต่อ...

...

ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวัดทางทันตกรรม สำหรับขยายคลองรากฟัน

...

อ่านต่อ...

ดูทั้งหมด
เนะนำภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

PE KMUTNB เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Teen Style on TV

PE KMUTNB เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Teen Style on TV : ตอน Robot


ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Copyright © 2014 All Rights Reserved. PS,SP,PY