หัวข้อข่าว ประภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

[วันพุธที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 14:49 น.]
 

โหลดเอกสาร

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
[วันจันทร์ที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 09:29 น.]
 

แจ้งงดการเรียนการสอน นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการผลิต      วิชา  CAD/CAM  รหัส  010213625

ที่มีการเรียนวันพฤหัสบดีที่  20  พฤศจิกายน 2557

ดูทั้งหมด
[วันศุกร์ที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 11:47 น.]
 

ผู้ที่สนใจมาลงชื่อที่ภาควิชา โดยให้ออกค่าใช้จ่ายเอง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
[วันอังคารที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 14:57 น.]
 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
[วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 09:53 น.]
 

โครงการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกำหนดกลยุทธ์ขับเคลื่อนโครงการ
โดยการจัดประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่าง ๆ
เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนทั้งที่
จีงได้กำหนดจัดการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคประจำปี 2556

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
[วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 09:52 น.]
 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเผยแพร่ผลงานนักศึกษาทางรายการโทรทัศน์
ทางสถานี ได้ผลิตรายการ Student Clip ขี้นเพื่อเป็นพื้นที่เผยแพร่สันบสนุนผลงานทางการศึกษา
หรือผลงานส่งเข้าประกวดของนักเรียนนักศึกษาทุนแขนงวิชาที่เป็นผลงานภาพเคลื่อนไหว อาทิ VDO Clip Presentation 
Short File เป็นต้น

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
[วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 09:51 น.]
 

ขอความอนุเคราะห์ในการประชมสัมพันธ์ โครงการเยาวชน ECE เเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลียและแคนาดา
มีความประสงค์รับสมัครสอบชิงทุนเป็นเงินเต็มจำนวนและเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต 
นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการ ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน 2556 ในต่างประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
[วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 09:48 น.]
 

เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา (V-Cheer) ครั้งที่ ๗"
ด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดทำโครงการ
"เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา (V-Cheer) ครั้งที่ ๗" 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
[วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 09:47 น.]
 

ประชาสัมพันธ์รายการโทรทัศน์ของ สสส. "เมืองใจดี"
รายการดีๆที่เชิญชวนทุกท่านรับชมการสื่อสารแนวคิดไปยังประชาชนในวงกว้างเป็นรูปแบบ
ของรายการโทรทัศน์ ชื่อรายการ "เมืองใจดี"ซึ่งได้เริ่มออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ตั้งแต่วันที่  8 ตุลาคม 2555 เป็นต้นมา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
[วันอังคารที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 15:12 น.]
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
[วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 14:25 น.]
 

Will 9 Recruitment Co., Ltd. 

กำลังเปิดรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ค่ะ
1. ประจำที่ บางนา กม. 39 ฉะเชิงเทรา - ชลบุรี โรงงานประกอบอุตสาหกรรม Chiller รับสมัครตามตำแหน่ง ดังนี้ค่ะ

- Asst. to Site & Service Manager (Salary 30-40K)

- Asst. to Engineering Director (Salary 40-50K)

- Asst. to Design / R&D Manager (Salary 30-40K)

- Asst. to Production Manager (depend on exprience)

- Asst. to Japanese & Interpreter (Salary 23-28K)


*ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 8.30-17.30 น. และ บางเสาร์* สวัสดิการ รถรับส่ง ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
2. ประจำที่พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ (ติด MRT ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และ BTS อโศก)

โรงงานประกอบอุตสาหกรรมเต่าหลอม ตั้งแต่ Engineer Manager / Supervisor / Staff

 - Any age- Thai nationality

- Male

- Bachelor in Engineering

- Good command of English

- Good command of CAD program

- Computer Aided Design

- Has Knowledge about PLC

- Go to site and Supervisor machine setting

- Solve problem when machine cannot work properly

- Overall machine maintenance

- Supervise and support customer service

- Manager level 60-70K / Staff level 20-50K

- Fuel allowance- Expressway

- Car allowance (5,000 baht)

- Salary review after probation period 


**ผู้สมัครที่สนใจ แนบ Resume พร้อมรูปถ่ายและระบุเงินเดือนที่ต้องการมาได้ที่ w9@willgrowgroup.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณศิริลักษณ์ โทร.09-4698-9298

**ผู้สมัครที่สนใจ แนบ Resume พร้อมรูปถ่ายและระบุเงินเดือนที่ต้องการมาได้ที่
w9@willgrowgroup.com / ฝากประวัติการสมัครงานที่ http://willnine.com/index.html หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
คุณศิริลักษณ์ โทร.09-4698-9298 และติดตามข่าวสารตำแหน่งงานต่างๆ ได้ที่https://www.facebook.com/will9recruitment

[วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 14:23 น.]
 

ประกาศรับสมัครงาน จากบริษัท แม๊กเว็ลธ อินโนเวชั่น จำกัด (1)
ตำแหน่ง Engineer Design จำนวน 7 อัตรา
ตำแหน่ง Programmer / Electrical Design จำนวน 5 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาประจำปี :

-:- อ่านก่อนขอสมัครรับทุนการศึกษาผ่านภาควิชา -:-

1. นักศึกษาจะต้องติดตามข่าวการเปิดรับสมัครของทุนต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของภาควิชาหรือบอร์ดหน้าภาควิชา

2. การใช้ใบสมัคร จะต้องอ่านรายละเอียดให้ดี ว่าต้องใช้ใบสมัครของทุน หรือ ใช้ใบสมัครของภาควิชาฯ หรือของมหาวิทยาลัย

3.ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ตามประกาศทุนในเว็บไซต์นี้ หรือ อาจจะมีให้ที่ล็อกเกอร์ของภาควิชาฯ ให้นักศึกษาติดตามได้ในประกาศทุน

4.ให้นักศึกษาที่จะขอทุนการศึกษาส่งใบสมัครตามประกาศของภาควิชาฯ ภายในกำหนด มิฉะนั้น นักศึกษาจะต้องเสียสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับทุนการศึกษา

5. ถ้าต้องมีเอกสารประกอบการขอทุน นักศึกษาจะต้องเตรียมมาให้พร้อมก่อนที่จะส่งเอกสารทั้งหมดให้กับภาควิชาฯ

6. สามารถส่งใบสมัครทุนได้ที่ ห้องธุรการภาควิชาฯ ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ภายในเวลาราชการ

...

การพัฒนารหัสคำสั่ง G-Code สำหรับควบคุมเครื่องกัด 3 แกนด้วยโปรแกรมแลบวิว

...

อ่านต่อ...

...

การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบังคับรถเกี่ยวนวดข้าวไร้คนขับ

...

อ่านต่อ...

...

The Human Tracking and Following Algorithm for @Home Robot Competition

อ่านต่อ...

...

ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวัดทางทันตกรรม สำหรับขยายคลองรากฟัน

...

อ่านต่อ...

ดูทั้งหมด

รถเกี่ยวข้าวอัจฉริยะไร้คนขับ 2014


ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Copyright © 2014 All Rights Reserved. PS,SP,PY