หัวข้อข่าว ประภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

[วันจันทร์ที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 16:03 น]
 

[วันอาทิตย์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559 23:26 น.]
 

 

ทางภาควิชาต้อนรับ อาจารย์จาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 
อาจารย์สิธิเดช กุลหิธัญบวช 
รองคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อาจารย์มนตรี มูลทองคำ
อาจารย์ธนากร รินทรศรีชา 
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศึกษาดูงานภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม...

คลิ๊กที่นี่..

[วันอังคารที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 10:56 น.]
 

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า วิศวกรรมการผลิต คุณสันติ พุ่มกระจ่าง PE รุ่น 10 ,Engineer 29 ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2558 
ต้องขอขอบคุณ รศ.ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล อาจารย์ผู้นำเสนอ ที่ทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
[วันพุธที่ 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 14:06 น.]
 

...

[วันอังคารที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 10:30 น.]
 

...

[วันพุธที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 13:54 น.]
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
[วันพุธที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 13:52 น.]
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
[วันพุธที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 13:50 น.]
 

..

ดูทั้งหมด
[วันพุธที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 09:17 น.]
 

...

[วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 09:42 น.]
 

ขอเชิญนักษาเข้าร่วมงาน The Engineering Student Talent's Awards (ESTA) 2012
ซึ่งได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดงาน
ข้อสอบเป็นพื้นฐานทางวิศวกรรม ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาทีโดยข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
[วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 09:41 น.]
 

โครงการ มหกรรม จิตอาสาในสถาบันการศึกษา
งานอาสาสมัครไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555
ณ ห้องประชุม LT1 คณะนิติศาสตร์และลานปฏิมากรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
[วันพุธที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 14:07 น.]
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
[วันพุธที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 13:56 น.]
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
[วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 14:17 น.]
 

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ออกแบบ
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ติดตั้ง
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า ทดสอบ
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า โครงการ
และอื่นๆอีกมากมาย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาประจำปี :

-:- อ่านก่อนขอสมัครรับทุนการศึกษาผ่านภาควิชา -:-

1. นักศึกษาจะต้องติดตามข่าวการเปิดรับสมัครของทุนต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของภาควิชาหรือบอร์ดหน้าภาควิชา

2. การใช้ใบสมัคร จะต้องอ่านรายละเอียดให้ดี ว่าต้องใช้ใบสมัครของทุน หรือ ใช้ใบสมัครของภาควิชาฯ หรือของมหาวิทยาลัย

3.ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ตามประกาศทุนในเว็บไซต์นี้ หรือ อาจจะมีให้ที่ล็อกเกอร์ของภาควิชาฯ ให้นักศึกษาติดตามได้ในประกาศทุน

4.ให้นักศึกษาที่จะขอทุนการศึกษาส่งใบสมัครตามประกาศของภาควิชาฯ ภายในกำหนด มิฉะนั้น นักศึกษาจะต้องเสียสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับทุนการศึกษา

5. ถ้าต้องมีเอกสารประกอบการขอทุน นักศึกษาจะต้องเตรียมมาให้พร้อมก่อนที่จะส่งเอกสารทั้งหมดให้กับภาควิชาฯ

6. สามารถส่งใบสมัครทุนได้ที่ ห้องธุรการภาควิชาฯ ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ภายในเวลาราชการ

Exploration “งานนิทรรศการ 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.”

...

การพัฒนารหัสคำสั่ง G-Code สำหรับควบคุมเครื่องกัด 3 แกนด้วยโปรแกรมแลบวิว

...

อ่านต่อ...

...

การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบังคับรถเกี่ยวนวดข้าวไร้คนขับ

...

อ่านต่อ...

...

The Human Tracking and Following Algorithm for @Home Robot Competition

อ่านต่อ...

...

ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวัดทางทันตกรรม สำหรับขยายคลองรากฟัน

...

อ่านต่อ...

ดูทั้งหมด
อัลบั้ลกิจกรรมภาพ
Demos | CSS Decorative Gallery (jQuery)

gallery (อัลบั้ลภาพ)

by: pe engineering

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเครื่องมือกล(MTL)

ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต การประเมินการศึกษาคุณภาพภายในคณะ (วันที่ 7 กันยายน 2560)

คลิก!

อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ รอบ 2 (22-23 เมษายน 2560)

คลิก!

อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ รอบ 3 (27-28 พฤษภาคม 2560)

คลิก!

เนะนำภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

PE KMUTNB เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Teen Style on TV

PE KMUTNB เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Teen Style on TV : ตอน Robot


ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Copyright © 2014 All Rights Reserved. PS,SP,PY