หัวข้อข่าว ประภาควิชาวิศวกรรมการผลิต

[วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 13:30 น.]
 

ขบวนวิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  ภาคเรียนที่ 1ปี การศึกษา 2558 PE ปี 1-4

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
[วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 13:29 น.]
 

ขบวนวิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ​ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 RE  ปี 1 -4

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
[วันจันทร์ที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 08:39 น.]
 

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด ตารางเรียนจาก เอกสารเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
[วันพุธที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 15:48 น.]
 

...

[วันอังคารที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 10:30 น.]
 

...

[วันจันทร์ที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 09:02 น.]
 

...

ดูทั้งหมด
[วันพุธที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 09:17 น.]
 

...

[วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 09:53 น.]
 

โครงการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกำหนดกลยุทธ์ขับเคลื่อนโครงการ
โดยการจัดประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่าง ๆ
เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนทั้งที่
จีงได้กำหนดจัดการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคประจำปี 2556

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
[วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 09:52 น.]
 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเผยแพร่ผลงานนักศึกษาทางรายการโทรทัศน์
ทางสถานี ได้ผลิตรายการ Student Clip ขี้นเพื่อเป็นพื้นที่เผยแพร่สันบสนุนผลงานทางการศึกษา
หรือผลงานส่งเข้าประกวดของนักเรียนนักศึกษาทุนแขนงวิชาที่เป็นผลงานภาพเคลื่อนไหว อาทิ VDO Clip Presentation 
Short File เป็นต้น

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาประจำปี :

-:- อ่านก่อนขอสมัครรับทุนการศึกษาผ่านภาควิชา -:-

1. นักศึกษาจะต้องติดตามข่าวการเปิดรับสมัครของทุนต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของภาควิชาหรือบอร์ดหน้าภาควิชา

2. การใช้ใบสมัคร จะต้องอ่านรายละเอียดให้ดี ว่าต้องใช้ใบสมัครของทุน หรือ ใช้ใบสมัครของภาควิชาฯ หรือของมหาวิทยาลัย

3.ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ตามประกาศทุนในเว็บไซต์นี้ หรือ อาจจะมีให้ที่ล็อกเกอร์ของภาควิชาฯ ให้นักศึกษาติดตามได้ในประกาศทุน

4.ให้นักศึกษาที่จะขอทุนการศึกษาส่งใบสมัครตามประกาศของภาควิชาฯ ภายในกำหนด มิฉะนั้น นักศึกษาจะต้องเสียสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับทุนการศึกษา

5. ถ้าต้องมีเอกสารประกอบการขอทุน นักศึกษาจะต้องเตรียมมาให้พร้อมก่อนที่จะส่งเอกสารทั้งหมดให้กับภาควิชาฯ

6. สามารถส่งใบสมัครทุนได้ที่ ห้องธุรการภาควิชาฯ ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ภายในเวลาราชการ

...

การพัฒนารหัสคำสั่ง G-Code สำหรับควบคุมเครื่องกัด 3 แกนด้วยโปรแกรมแลบวิว

...

อ่านต่อ...

...

การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบังคับรถเกี่ยวนวดข้าวไร้คนขับ

...

อ่านต่อ...

...

The Human Tracking and Following Algorithm for @Home Robot Competition

อ่านต่อ...

...

ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวัดทางทันตกรรม สำหรับขยายคลองรากฟัน

...

อ่านต่อ...

ดูทั้งหมด

รถเกี่ยวข้าวอัจฉริยะไร้คนขับ 2014

PE KMUTNB เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Teen Style on TV

PE KMUTNB เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Teen Style on TV : ตอน Robot


ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Copyright © 2014 All Rights Reserved. PS,SP,PY